A/B Testing

General testing

Engage provides the means of tracking any variation to a page or store and present key metrics and statistical analysis of the variations to these metrics in a conducted test. In general, the user is required to setup their split test by controlling when to show the various variations of the content being tested. To track the variations in Engage, we require the following code snippet to be added to each variation, with a unique variant id.

<body>
...
zlt.track('Variant', {"id":"variant-name"})
...
</body>

That's it! adding this snippet allow us to track the variant being displayed and we report the following metrics in our reports:

 • Bounce rate

 • Conversion rate

 • Cart abandonment rate

 • Average order value

 • Revenue

 • Unique visitors

 • Revenue Per Visitor

 • time on site

 • returning customers

 • returning visitors

 • pages per visit

 • return on ad spend

 • checkout completion rate

 • add-to-cart-rate

A/B testing with Google Analytics

Engage can set a 1st party variant cookie

Testing product recommendations

A/B testing of product recommendations is crucial to determine the best performing model. Engage provides A/B testing out-of-the-box and it is very easy to setup.

<div class="zlt" data-id="clustered-similarity,similarity" data-key="[KEY]"></div>

men grunden blir:

 • rekommendationer körs ab test genom oss, dvs vi avgör vilka som visas, och då visas dem enligt någon procentfördelning på session nivå. utgångsläget blir väl 50/50 het enkelt.

 • Kom på att de själva också kan göra ab test om de vill genom att ange olika modeller i deras call till oss om de vill...

 • Vi börjar spara uid och session id med varje rek så vi kan koppla ihop dessa sen. samt vilken model som användes.

 • Initialt tillåter vi bara ab test för rekar baserat på modell... Mest då vi inte kan påverka position, men även där kan de göra egna tester genom att addera data-variant="variant-namn" i diven.

 • För vanliga ab test där kunden själv ändrar vilken sid-content som ska visas så trackar vi varianter enklast genom att de får addera en zlt.track('Variant', {"id":"variant-namn"}) för de sidor de vill tracka detta på.

 • Vi bygger dashboards med de vanligaste nyckeltalen, men de kommer också ha varianter tillgängliga i vissa Gör det själv analyser